Skriv ut den här sidan

Vad är hälsoångest?

Har du en överdrivet stark oro för din hälsa?

När man har hälsoångest (hypokondri) är det vanligt att man oroar sig för att ha eller drabbas av cancer, hjärtfel, MS och/eller andra allvarliga sjukdomar. Oron kan till exempel väckas när man läser om sjukdomar eller upptäcker nya signaler i den egna kroppen. Antagligen har ungefär 1-5 procent av befolkningen svår hälsoångest.

Det är nu möjligt att anmäla sig till en pågående behandlingsstudie för hälsoångest. Under studien jämförs två olika psykologiska behandlingar. Den ena behandlingen sker via internet och den andra genomförs som vanlig terapi vid Gustavsbergs vårdcentral utanför Stockholm. Båda behandlingar är former av kognitiv beteendeterapi (KBT).

För att delta i behandlingsstudien behöver du vara bosatt i Stockholms län. Eftersom du lottas till någon av de två behandlingarna behöver du vara intresserad av båda.

Typiska kännetecken

Hälsoångest är en stark och ihållande oro för att själv ha eller drabbas av allvarlig sjukdom. Oron är överdriven jämfört med den verkliga sjukdomsrisken.

Vid hälsoångest är det vanligt att du oroar dig för att ha eller drabbas av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar eller andra allvarliga tillstånd. Ofta tolkar du egna kroppsliga reaktioner som tecken på allvarlig sjukdom.

Oron för sjukdom kan ofta väckas av en mängd olika saker. För många med hälsoångest kan det till exempel räcka att läsa om sjukdomar eller se ett TV-program om döden för att oro ska väckas.

Plötsliga avvikelser i kroppen, till exempel i form av diffus smärta eller små muskelryckningar, kan också vara enormt skrämmande för många. Även om du vet med dig att du ofta är överdrivet orolig för svåra sjukdomar kan det kännas enormt svårt att "släppa tanken".

Följder

Inte sällan medför hälsoångest uppenbara problem för dig som drabbas. Oron för sjukdom kan ge koncentrationssvårigheter, vilket kan störa förmågan att arbeta. Det är vanligt att relationer med nära anhöriga påverkas negativt, inte minst om du ofta söker dig till sina anhöriga för stöd och lindring när oron är som störst.

Hälsoångest kan göra det komplicerat att söka vård. Många, men inte alla, med hälsoångest söker sjukvård betydligt oftare än genomsnittspersonen. Detta kostar inte bara tid, energi och pengar: Många drabbas också av plågsamma skuldkänslor och känner en växande osäkerhet för att söka vård i framtiden.

Andra med hälsoångest avstår istället från att söka vård, för att på så sätt minimera sin oro. Även detta kan på sikt utvecklas till ett problem, eftersom du helt enkelt inte kan ta del av sjukvård på samma sätt som andra.

Långvarig hälsoångest kan leda till en växande frustration och inte sällan nedstämdhet. Om oron för sjukdom återkommer ofta finns en risk att detta går ut över dina vardagliga aktiviteter och att du gradvis blir mer passiv.

Kontaktperson

Projektledare Erland Axelsson, e-post: erland.axelsson@ki.se. Tfn: 08-123 395 28.

Senast ändrad: 2017-11-09