Skriv ut den här sidan

Om behandlingen

Ett 20-tal vetenskapliga studier har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) har god effekt vid hälsoångest. Ingen annan hälsoångestbehandling har lika gott stöd.

Behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är den behandlingsform som tydligast visat sig effektiv vid flertalet former av psykisk ohälsa. KBT är därför den behandling vi erbjuder på Internetpsykiatrin. Metoden bygger på att patienten själv är aktiv och engagerad i sin behandling. Kognitiv beteendeterapi går ut på att förändra tankar och beteenden för att kunna må bättre och nå mål man värderar som viktiga.

Två sorters KBT för hälsoångest

Vi som leder studien har tidigare stöttat ungefär 300 personer genom KBT för hälsoångest, i regel med mycket goda effekter.

Under vår nuvarande studie jämför vi två olika slags KBT för hälsoångest. Båda behandlingarna pågår under 12 veckor och båda behandlingar innebär att du kontinuerligt gör olika övningar och beteendeförändringar i vardagen.

Detta tar ungefär 1 timme om dagen och krävs för att få god effekt. Ofta handlar det om att utsätta dig för sådant som du tycker är obehagligt, för att lättare hantera liknande fenomen i framtiden.

Behandling 1: KBT via internet

Under internet-KBT ingår inga fysiska träffar. Istället läser du varje vecka en självhjälpstext via internet och arbetar med veckans övningar. Texten är motsvarande cirka 5–20 A4-sidor lång.

Via ett e-postliknande system har du kontakt med en psykolog på distans.

Behandling 2: Vanlig KBT med fysiska träffar

Vanlig KBT sker vid Gustavsbergs vårdcentral utanför Stockholm. Varje vecka åker du dit och genomför ett samtal med sin psykolog (cirka 1–1,5 timme). Samtalen bokas dagtid under vardagar, med start cirka 8:15-16. Kvällstider bokas ej.

För att göra det möjligt att jämföra behandlingarna får alla deltagare besvara ett stort antal frågor om hur de mår under studien. Före, efter och under behandlingens gång genomför du självskattningar via internet (oavsett vilken behandling du genomgår).

Liknande skattningar gör du dessutom 6 och 12 månader efter behandlingens avslut.

Slumpmässig indelning

Anmäl dig bara om du är intresserad av båda behandlingarna och kan tänka dig både internet-KBT (på distans) och vanlig KBT (på Gustavsbergs vårdcentral). Om vi bedömer att studien passar för dig kan vi nämligen inte styra om du får internet-KBT eller vanlig KBT.

Valet sker helt slumpmässigt.

Kontaktperson

Projektledare Erland Axelsson, e-post: erland.axelsson@ki.se. Tfn: 08-123 395 28.

Senast ändrad: 2016-06-29