Uppföljning

Efter att behandlingen avslutats kallas du vid behov till ett uppföljande besök hos psykolog eller läkare på mottagningen.

Syftet är främst att diskutera hur det har gått. Skulle du behöva mer behandling kan vi hänvisa dig vidare. 

Illustration: Jenny Almén

1177 Vårdguidens e-tjänster

Du som bor i Stockholms län anmäler dig till behandling hos oss genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

När du är inloggad, klicka på "Alla övriga tjänster" och anmäl dig till den behandling du önskar. 

Du som bor utanför Stockholm

Vi tar emot även dig som inte är skriven i Stockholms län, men då kan du inte anmäla dig själv via 1177.se.

Ring istället till oss så hjälper våra koordinatorer dig till rätta.