Skriv ut den här sidan

Vem passar behandlingen för?

Här kan du läsa vem internetbehandling fungerar för. Observera att det kan se annorlunda ut för forskningsstudierna. 

Vem lämpar sig behandlingen för?

För att ta del av behandlingen behöver patienten: 

 • vara lämpad för behandlingsprogrammet 
 • vara minst 16 år
 • ha konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster 
 • ha daglig tillgång till dator och internet 
 • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under 9-13 veckor, vilket bland annat innebär att: 
 • kunna läsa 10-20 sidor text i veckan
 • kunna göra praktiska övningar, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra

Inför anmälan till behandlingen för IBS behöver patientens läkare också fylla i ett intyg om att diagnosen IBS är ställd. Det intyget finns att skriva ut under "Läkarintyg IBS".

Vem lämpar sig behandlingen inte för?

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dem: 

 • med hög självmordsrisk 
 • med läs- och skrivsvårigheter 
 • som har svårigheter med svenska språket 
 • som kommer att befinna sig utomlands mer än 2 veckor under de 9-13 behandlingsveckorna