Skriv ut den här sidan

Forskning

Förutom att erbjuda behandling är vi engagerade i att utveckla och utvärdera psykologisk behandling baserad på kognitiv beteendeterapi, KBT. Framförallt är vi intresserade av hur det fungerar att förmedla sådan behandling via internet.

Vårt engagemang i forskning är intressant för dig som patient eftersom det innebär att vi har kliniska studier där du kan delta. Här hittar du information om vilka behandlingar som pågår som forskningsprojekt och om du kan anmäla dig till dem.

Exempel på frågor vi undersöker eller har undersökt:

  • Effekten av internetförmedlad KBT-behandling vid olika former av psykisk ohälsa
  • Internetbehandling som alternativ inom utbudet för offentlig psykiatrisk vård
  • Skillnader i effekt mellan behandling förmedlad via internet och i grupp
  • Skillnad i behandlingseffekt på grund av genetisk variation

I menyn till vänster kan du läsa mer om våra olika projekt. Där finns också en beskrivning av forskningsbakgrunden till internetförmedlad behandling. Informationen riktar sig framförallt till forskare eller andra speciellt intresserade.

Är du eventuellt intresserad av att delta i en behandlingsstudie utöver de vi erbjuder, läs mer under länken nedan.