ADHD

Kärnsymtomen vid ADHD är problem med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Vi vill i en forskningsstudie utvärdera om internetförmedlad psykologisk behandling kan hjälpa vuxna med ADHD-problematik.

Internetbehandlingen

Behandlingsdeltagarna kommer under hela behandlingstiden att ha kontakt med en psykolog som kommer att hjälpa och stödja dem i förändringsarbetet. Målet är att öka förmågan att hantera de problem som är vanligt förekommande för personer med ADHD-problematik, såsom organisering av vardagen, impulskontroll, känslohantering med mera.

Vad innebär det att behandlingen sker inom ramen för ett forskningsprojekt?

Internetbehandlingen för ADHD ingår inte i Internetpsykiatris ordinarie behandlingsutbud utan erbjuds inom ett forskningsprojekt. Att behandlingen sker inom ramen för en studie innebär för behandlingsdeltagarna att den är helt gratis.

I samband med inklusion till studien kan det bli aktuellt med ett bedömningsbesök på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Vem passar behandlingen för?

För att kunna bli aktuell för studien behöver man bland annat

  • vara minst 18 år
  • ha en ADHD-diagnos (verifierad genom journaler och/eller intyg)
  • ha tid att engagera sig i sitt behandlingsarbete under cirka 12 veckor
  • ha tillgång till dator och internet
  • ha möjlighet att göra praktiska övningar i sin egen vardag

För att kunna säkerställa att ADHD diagnos föreligger kommer vi eventuellt att behöva be om ett intyg från en vårdgivare som kan bekräfta att en neuropsykiatrisk utredning har genomförts.

Studiens status

Om du är patient på ADHD/Autismprogrammet inom Psykiatri Sydväst har du nu möjlighet att anmäla dig till studien. Klicka på länken "Läs mer" under rubriken "ADHD-studie" högst upp till höger på denna sida för att läsa mer om hur du går till väga.