ADHD

Kärnsymtomen vid ADHD är problem med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Vi vill i en forskningsstudie utvärdera om internetförmedlad psykologisk behandling kan hjälpa vuxna med ADHD-problematik.

Internetbehandlingen

Behandlingsdeltagarna kommer under hela behandlingstiden att ha kontakt med en psykolog som kommer att hjälpa och stödja dem i förändringsarbetet. Målet är att öka förmågan att hantera de problem som är vanligt förekommande för personer med ADHD-problematik, såsom organisering av vardagen, impulskontroll, känslohantering med mera.

Vad innebär det att behandlingen sker inom ramen för ett forskningsprojekt?

Internetbehandlingen för ADHD ingår inte i Internetpsykiatrienhetens ordinarie behandlingsutbud utan erbjuds inom ett forskningsprojekt. Att behandlingen sker inom ramen för en studie innebär för behandlingsdeltagarna att den är helt gratis.

I samband med inklusion till studien kan det bli aktuellt med ett bedömningsbesök på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Om en inklusion blir aktuell lottas man till att antingen få KBT direkt eller stå på väntelista. Om man lottas till väntelista så kommer man att få KBT med ett halvårs fördröjning. Oavsett vilken grupp man lottas till så kommer man alltså att få KBT-behandlingen. 

Vem passar behandlingen för?

För att kunna bli aktuell för studien behöver man bland annat

  • vara minst 18 år
  • ha en ADHD-diagnos (verifierad genom journaler och/eller intyg)
  • ha tid att engagera sig i sitt behandlingsarbete under cirka 12 veckor
  • ha tillgång till dator och internet
  • ha möjlighet att göra praktiska övningar i sin egen vardag

För att kunna säkerställa att ADHD diagnos föreligger kommer vi eventuellt att behöva be om ett intyg från en vårdgivare som kan bekräfta att en neuropsykiatrisk utredning har genomförts.

Studiens status

Studien är just nu stängd, men under 2017 blir det möjligt för patienter på ADHD/Autismprogrammet inom Psykiatri Sydväst att delta i en ny studie.

Alla kan anmäla sitt intresse för att vara med i ytterligare framtida studier som tidigast börjar under 2018.