Dysmorfofobi

Diagnosen dysmorfofobi (även kallat Body Dysmorphic Disorder, BDD) innebär starkt missnöje med en eller flera specifika delar i utseendet. Vi genomför en studie vilken effekt internetförmedlad KBT har vid BDD.

Förekomst och konsekvenser

Dysmorfofobi är vanligt, ca 1-2 % av befolkningen lider av sjukdomen. Det innebär att ungefär 1-2 personer av 100 är drabbade.

De flesta som får diagnosen spenderar i regel mer än en timme om dagen åt att tänka på det man inte gillar med utseendet.

Det är också vanligt att man på olika sätt försöker kontrollera sitt utseende, genom att till exempel spegla sig mycket eller försöka dölja det man är missnöjd med.

Tankarna på att något är fel eller fult leder ofta till ångest. Det är också vanligt att arbetsförmågan eller det sociala livet blir lidande.

Internetbehandling för dysmorfofobi

Internetbehandlingen för dysmorfofobi är indelat i 8 delar (moduler). Behandlingen gås igenom stegvis och består av olika textavsnitt, övningar och frågor. Man brukar behöva lägga ned i snitt en timme per dag på behandlingsarbetet för att fullt ut tillgodogöra sig behandlingsinnehållet.

Behandlingen är totalt 12 veckor lång med psykologstöd. 

Studiens status

Studien pågår men den är stängd för nya deltagare, det finns alltså inte längre möjlighet att anmäla sig.