Hälsoångest

Mellan 1-5 procent av befolkningen oroar sig för att drabbas av cancer, hjärtsjukdomar eller andra allvarliga sjukdomar. Vi genomför en studie där vi undersöker om hälsoångest (hypokondri) kan lindras genom internetförmedlad KBT.

Vad är hälsoångest?

Vid hälsoångest är det vanligt att man oroar sig för att man har drabbats eller kommer att drabbas av till exempel cancer, hjärtsjukdom eller allvarliga neurologiska sjukdomar som ALS.

Ofta, men inte alltid, har oron sin grund i att man tolkar kroppsliga reaktioner som tecken på dessa allvarliga sjukdomar. Oron kan ofta väckas i samband med att man läser om sjukdomar, eller att man får information om sjukdom eller döden via TV-program.

Följder

För den som drabbas av hälsoångest kan oron göra att man får svårt att koncentrera sig, vilket kan störa förmågan att arbeta.

Det är också vanligt att relationer med nära anhöriga påverkas negativt, inte minst i de fall då man vill att anhöriga ska hjälpa till med att ge lugnande försäkringar om att man inte är sjuk.

Internetförmedlad KBT vid hälsoångest

Huvuddelen av behandlingen består av tolv moduler som utförligt beskriver hur hälsoångest kan förstås och behandlas utifrån ett KBT-perspektiv.

Inledningsvis är det fokus på att kartlägga personens situation i dagsläget när det gäller hälsoångest, och allteftersom ökar andelen konkreta övningar som går ut på att bryta de handlingsmönster som vidmakthåller oron för hälsan.

Behandlingen pågår under 12 veckor.

Före, efter och under behandlingen genomförs självskattningar via internet. Även sex och tolv månader efter behandlingens avslut genomförs självskattningar. 

Studiens status

Just nu är anmälan till studien stängd, men du kan lämna en intresseanmälan för medverkan i framtida studier. Följ i sådana fall länken i rutan till höger.