Skriv ut den här sidan

Vetenskaplig grund

Internetförmedlade självhjälpsprogram har visat sig vara effektiva vid en rad olika tillstånd. 

Patienterna får ta del av manualerna över nätet samtidigt som de har behandlarstöd via e-post eller telefon.

Studier har visat att effekten av internetförmedlad KBT-behandling med minimalt behandlarstöd är jämförbar med effekten både vid individuell behandling och vid behandling i grupp.

Internetpsykiatrin erbjuder internetbehandling (IKBT) för depression, IBS (irritable bowel syndrome), insomni, paniksyndrom och social fobi (social ångeststörning). Våra behandlingar vilar på vetenskaplig grund.

Här hittar du bland annat ett urval av vetenskapliga rapporter för våra behandlingars effektivitet. Fokus är på behandling enligt den svenska modellen. För fler studier, klicka dig vidare via vänstermenyn.

Depression

Effectiveness of internet-based cognitive behaviour therapy for depression in routine psychiatric care

Hedman E., Ljótsson B., Kaldo V., Hesser H., El Alaoui S., Kraepelien M., Andersson E., Rück C., Svanborg C., Andersson G., Lindefors N. E. (2014). J Affect Disord 2014 Feb;155:49-58.

IBS

Internet-delivered exposure based treatment vs. stress management for irritable bowel syndrome: a randomized trial.

Ljótsson, B., Hedman, E., Andersson, E., Hesser, H., Lindfors, P., Hursti, T., Rydh, S., Rück, C., Lindefors, N., Andersson, G. (2011). American Journal of Gastroenterology, 106, 1481-1491.

Insomni

Guided internet cognitive behavioral therapy for insomnia compared to a control treatment – A randomized trial

Kaldo, V., Jernelöv, S., Blom, K., Ljótsson, B., Brodin, B., Jörgensen, M., Kraepelien, M., Rück, C., & Lindefors, N. (2015). Behaviour Research and Therapy, 71(0), 90-100.

Paniksyndrom

Effectiveness of Internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in routine psychiatric care

Hedman E., Ljótsson B., Rück C., Bergström J., Andersson G., Kaldo V., Jansson L., Andersson E., Andersson E., Blom K., El Alaoui S., Falk L., Ivarsson J., Nasri B., Rydh S., Lindefors N. (2013). Acta Psychiatr Scand. 2013 Dec;128(6):457-67.

Social fobi

Effectiveness of Internet-Based Cognitive-Behavior Therapy for Social Anxiety Disorder in Clinical Psychiatry

El Alaoui S., Hedman E., Kaldo V., Hesser H., Kraepelien M., Andersson E., Rück C., Andersson G., Ljótsson B., Lindefors N. (2015). Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2015 May 25.

Senast ändrad: 2017-11-15