Ledning

Nils Lindefors

Verksamhetschef
Överläkare
Professor

Roland Säll

Sektionschef öppenvårdssektionen
Leg. psykolog

Matti Dahl

Tillförordnad vårdenhetschef
Leg. psykolog

Sofia Jägholm

Tillförordnad biträdande vårdenhetschef
Leg. psykolog

Anna Norberg

Processenhetschef
Överläkare