Administrativ personal

Monica Hellberg

Leg. sjuksköterska
Behandlingskoordinator

Eila Johansson

Medicinsk sekreterare

Ann-Kristin Sörman

Medicinsk sekreterare