Administrativ personal

Monica Hellberg

Leg. sjuksköterska
Behandlingskoordinator

Eila Johansson

Medicinsk sekreterare

Victoria Skoglund

Medicinsk sekreterare