Doktorsavhandling om internetförmedlad KBT

Den 23 april lade Jan Bergström fram sin doktorsavhandling på Karolinska Institutet, med lovande resultat om internetförmedlad KBT vid både paniksyndrom och depression.

Avhandlingen visar bland annat att internetförmedlad KBT är lika effektiv vid paniksyndrom som traditionell KBT-behandling i grupp. Och att det kan vara en effektiv behandlingsmetod vid lindrig och mellansvår depression. 

Publicerat 2010-04-25

Läs mer

Läs mer på Karolinska Institutets webbplats: