Internetförmedlad KBT i reguljär vård

Att den fungerar i studier har vi sett, men hur fungerar internetbaserad psykologisk behandling för depression i reguljär vård?

Vi följer konsekvent upp våra behandlingar och nu har utvärderingen av vår depressionsbehandling publicerats i Journal of Affective Disorders. 1200 patienter har genomgått behandlingen och den har haft en stor behandlingseffekt.

Publicerat 2013-11-25

Läs mer

Läs hela artikeln på engelska här: