Internetförmedlad KBT påverkar hjärnan

För första gången har man kunnat påvisa effekter av modern psykoterapi och förändringar i hjärnans biokemi.

Forskare på Karolinska Institutet har i en ny studie visat att ett samband mellan symtomminskning efter terapi och förändring av antalet dopaminreceptorer (d2-receptorer) i hjärnan. 

Man använde ett spårämne för d2-receptorn i delar av hjärnan som rör minne och känsloreglering. Sedan har man med hjälp av positronemissionstomografi (PET) kunnat mäta nivån av d2-receptorer före och efter behandling.

Tre patienter fick KBT i grupp och sex fick internetförmedlad KBT. Resultatet visar på på ett samband mellan förändring i dopaminreceptornivåer och förändring i ångestnivå efter behandling.

Publicerat 2012-05-12

Läs mer

Läs hela artikeln på engelska: