Avhandling om genetik och KBT

Psykologen Evelyn Andersson Hagen har disputerat med en avhandling om hur genetik relaterar till behandlingsresultat i KBT.

Avhandlingen bygger till stor del på data som inhämtats vid Internetpsykiatri.

Läs mer

Du kan läsa mer om avhandlingen (på engelska) på Karolinska Institutets webbplats.