Avhandling om internetbaserad terapi för tvångssyndrom

Psykologen Erik Andersson har disputerat med en avhandling om hur man kan förbättra KBT för tvångssyndrom. 

Bland annat genom att undersöka hur effektivt internetförmedlad KBT för tvångssyndrom är.

Publicerat 2014-09-19

Läs mer

Du kan läsa mer om avhandlingen (på engelska) på Karolinska Institutets webbplats.