Avhandling om internetbaserad terapi för tvångssyndrom

Psykologen Erik Andersson har disputerat med en avhandling om hur man kan förbättra KBT för tvångssyndrom. 

Bland annat genom att undersöka hur effektivt internetförmedlad KBT för tvångssyndrom är.

Här kan du läsa avhandlingen (på engelska)

Publicerat 2014-09-19