Internetbehandling lika bra som samtalsterapi?

Ny forskning från våra kollegor i Västra Götaland visar på att internetbehandling kan vara lika effektivt som traditionell samtalsterapi.

– Internetbehandling mot depression fungerar lika bra som den vård som erbjuds idag, säger Marie Kivi, doktorand vid Göteborgs universitet.

Studien har genomförts på 16 vårdcentraler i Västra Götaland och visar att behandling via internet ger minst lika goda resultat som traditionell samtalsbehandling. 

– Det innebär att primärvården redan idag kan införa nätbehandling som ytterligare ett fullvärdigt behandlingsalternativ fortsätter Marie Kivi.

Artikeln är inte längre tillgänglig på forskning.se.