Internetforskare prisas

Priset till yngre forskare i psykologi, instiftat av Svenska nationalkommittén för psykologi vid Kungliga Vetenskapsakademien, har för år 2013 tilldelats Brjánn Ljótsson.

Brjánn Ljótsson, legitimerad psykolog och medicine doktor, forskar på internetförmedlad KBT-behandling för magproblem (IBS). Han har också tagit fram den behandling för magproblem (IBS) som inom kort kommer att erbjudas vid Internetpsykiatrienheten. 

Publicerat 2014-11-11