Ny behandlingsstudie om överdriven oro och ältande

Många människor besväras av överdriven oro och ältande för livsval, förhållanden, pengar, med mera. Man ältar och grubblar oavbrutet. Hjärnan har helt enkelt kört fast.

Eftersom många människor upplever att dessa grubblerier ställer till det och sänker livskvaliteten, så vill vi testa om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa människor att sluta oroa och grubbla.

Vi vet från tidigare forskning att KBT kan fungera bra mot oro men man har aldrig tidigare testat denna behandling via Internet.

Studien är en så kallad randomiserad studie, det vill säga att hälften av deltagarna kommer att lottas direkt till behandling, och den andra hälften kommer att få vänta 10 veckor innan de får behandling.

Publicerat 2015-01-02

Läs mer

Mer information, inklusive hur du anmäler dig till studien, finns på Rücklabs webbplats.