Internetbehandling för ADHD

Nu är en behandlingsstudie igång som undersöker om internetförmedlad psykologisk behandling kan hjälpa vuxna med ADHD-problematik

Behandlingsstudien är öppen för anmälan för personer som har ADHD-diagnos. Deltagarna har under hela behandlingstiden kontakt med en psykolog som hjälper och stödjer dem i förändringsarbetet.

Målet är att öka förmågan att hantera de problem som är vanligt förekommande för personer med ADHD-problematik, som organisering av vardagen, impulskontroll, känslohantering med mera.

Publicerat 2014-08-01