Ny studie om sömn och depression

En studie från Internetpsykiatrienheten har nu publicerats i världens ledande sömntidskrift, SLEEP. Studiens resultat stärker den växande kunskapen om hur viktigt det är att specifikt behandla sömnen när en deprimerad har sömnproblem.

Personer med både depression och insomni (svåra sömnproblem) lottades till depressionsbehandling eller insomnibehandling. Resultaten visar på att insomni är inte bara ett symtom på depression utan även en viktig orsak till depression! 

Publicerat 2014-10-27

Läs mer

Du kan läsa en sammanfattning av artikeln på engelska här: