100 deltagare i behandlingsstudie om tvångssyndrom (OCD)

Nyligen nådde behandlingsstudien om tvångssyndrom 100 deltagare. Studien, som jämför internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) med sedvanlig kognitiv beteendeterapi (KBT) för tvångssyndrom, pågår fortfarande och det finns ännu möjlighet att göra en intresseanmälan.

Läs mer

Är du intresserad av att läsa mer om behandlingsstudien, klicka på länken nedan.