Rekord!

Under våren 2014 har över 300 patienter varit aktiva i behandling samtidigt, fler än någonsin tidigare.

Det ökade patientinflödet kan troligen kopplas till att Internetbehandling och Ipsy uppmärksammats mer i media den senaste tiden. Vi hoppas att invånare i Stockholms län fortsätter att hitta till oss vid behov, vi erbjuder lättillgänglig och evidensbaserad vård i behandlingar som sker via internet.

Publicerat 2014-05-02