Stora psykologpriset till en av internetbehandlingarnas främsta företrädare

Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och Karolinska Institutet samt verksam psykolog vid hörselkliniken i Linköping, har vunnit psykologförbundets Stora psykologpris.

Han nominerades för att han "utgör en plattform för världsledande klinisk forskning inom så skilda områden som tinnitus, ångest, depression och internetbehandling vilket han dessutom lyckas kommunicera ut till omvärlden på ett begripligt sätt".

Publicerat 2014-10-08