För vem?

I Magdalenastudien studerar vi effekten av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) och läkemedelsbehandling hos gravida kvinnor med depression. 

För att vara med i studien behöver du:

  • Vara folkbokförd i Stockholms län.
  • Vara i graviditetsvecka 9-17.

Du kan inte delta i studien om du:

  • Har passerat graviditetsvecka 17.
  • Har känd allergi eller oväntad reaktion på Zoloft eller något av dess hjälpämnen.
  • Har pågående medicinering med antidepressiv medicin (SSRI, SNRI eller TCA), humör-stabilisatorer, antiepileptiska läkemedel, psykofarmaka, tramadol, propafenon, tolbutamid, flekainid, psykostimulantia och atomoxetin, insulin eller steroider.
  • Har allvarlig kroppslig sjukdom som kräver regelbunden behandling med systemiska steroider, allvarliga hjärt- och lungsjukdomar, njursjukdomar, leversjukdomar, diabetes mellitus, eller epilepsi med läkemedelsbehandling.

I så fall rekommenderar vi att du istället vänder dig till din vårdcentral, eller till någon annan mottagning inom psykiatrin.