Om behandlingen

Studien är öppen från och med 16 november 2015 för dig som bor i Stockholms län.

Vi vill studera effekten av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) och läkemedelsbehandling hos gravida kvinnor med depression. Alla deltagare kommer få IKBT och sedan lottas mellan att få antidepressiv medicin eller placebopiller. 

Du som deltar kommer under hela behandlingstiden att ha kontakt med en behandlare som hjälper och stödjer dig i förändringsarbetet.

Behandlingen bygger på väl utforskade metoder mot depression, men är samtidigt anpassad för den speciella situation som graviditetsperioden är.
Detta innefattar både kroppsliga symtom av graviditeten och de förväntningar och förändringar som hänger ihop med att du är gravid och snart ska få barn, oavsett om det är ditt första barn eller om du redan har barn.

Du kommer att vid tre tillfällen under din graviditet, och två gånger under de första tre månaderna efter att ditt barn är fött, få komma till vår mottagning i Huddinge. Där får du träffa psykiatriker och barnmorska för samtal om din hälsa.

Innan varje besök behöver du besvara några frågeformulär på internet hemma. Barnmorskan tar även blodprov på bland annat dina hormonnivåer och läkemedelskoncentration och du får material för att lämna salivprov som du själv tar.

Artikel i DN om studien

Dagens Nyheter har uppmärksammat vår studie om internetbehandling för gravida med depression. Läs artikeln på DN's webbplats