Om studien

Syftet med ORIGAMI-studien är att implementera internetförmedlad KBT för GAD inom Internetpsykiatrin.

Studien kommer ha två faser. En pilot-studie för att bekräfta att behandlingen har en godtagbar effekt. I den andra fasen kommer patienter slumpmässigt tilldelas till två olika lika långa behandlingsprotokoll. Behandlingarna förväntas vara lika effektiva, men studien ämnar undersöka på vilket sätt behandlingarna hjälper.

I dagsläget är studien i den andra fasen.

Här kan du läsa mer om studien.

Anmälan

Anmälan till studien sker på samma sätt som anmälan till övriga behandlingar på Internetpsykiatrienheten.

Ansvarig forskare

Erik Forsell, med. dr., leg. psykolog

Kontaktperson

Vilgot Huhn, leg. psykolog och doktorand, vilgot.huhn@ki.se