Nytt anmälningssystem till våra behandlingar

Den 20 januari 2021 byter vi anmälningssystem.

Egenanmälan till Internetpsykiatri och OCD-programmet kommer från och med den 20 januari 2021 att ske via tjänsten Stöd och Behandling (1177 Vårdguidens e-tjänster).

Bytet av tjänst innebär att de anmälningar som är ofullständiga (i det nuvarande anmälningssystemet) den 19 januari 2021 klockan 11:00 inte kommer beaktas. En ny anmälan behöver då göras via det nya anmälningsmomentet. Gör gärna din anmälan vid ett och samma tillfälle för att säkerställa att din anmälan slutförs innan denna tidpunkt.

Om du inte slutfört din anmälan innan den 19 januari 2021 klockan 11:00 är du välkommen att anmäla dig igen via den nya anmälningstjänsten.

Det nya anmälningsmomentet via Stöd och Behandling kommer att finnas tillgängligt från den 20 januari 2021 via sob.1177.se.

Om du vill läsa mer om Stöd och Behandling (1177 Vårdguiden) så kan du klicka här.