Sömnproblem - nationell studie

Har du svårt att sova? Oroar du dig för din sömn? Känner du dig så pass sömnig om dagarna att det blir ett problem?

Internetpsykiatri har lång erfarenhet av att arbeta med internetbehandling. Vi genomför just nu en nationell studie för de som har ihållande sömnproblem (insomni).

Typiska kännetecken för insomni (allvarliga sömnproblem)

Insomni handlar om att inte kunna sova. Antingen att inte kunna somna på kvällen, att vakna under natten och få upphackad sömn eller att vakna för tidigt på morgonen och inte kunna somna om.

Det är också vanligt med blandningar av de här tre varianterna.

När man har insomni så har man alla dessa symptom:

  • Svårighet att somna och/eller vaknar ofta och/eller vaknar för tidigt på morgonen
  • Man fungerar sämre under dagen
  • Man är missnöjd med sin sömn och lider av sömnproblem
  • Du har sömnproblem minst tre nätter per vecka i genomsnitt
  • Du har haft de här problemen i minst tre månader

Förekomst

Insomni är mycket vanligt och nära en miljon svenskar lider av det.

Behandling

Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och är nyfiken på om internetbehandling för insomni kan vara något för dig rekommenderar vi att du klickar dig vidare till Om behandlingen.