Anmälan

Vill du vara med i studien?

Anmälan är nu stängd för våren 2019.

Kostnadsfritt

Eftersom behandlingen är del av en studie är den kostnadsfri. Studien tar enbart emot självanmälningar.

Kontaktpersoner

Ann Rosén, doktorand, leg. psykolog
Telefon: 073 923 06 73

Ansvarig forskare

Susanna Jernelöv, med. dr., leg. psykolog