För vem?

Vem passar behandlingen för?

Du behöver ha haft insomni i minst 3 månader för att kunna delta. Du kan inte arbeta natt eller nattskift under tiden du är med i studien. Dessa och övriga förutsättningar för deltagande går vi igenom under de olika bedömningar som görs i början av studien.