Om behandlingen

Internetbehandling för sömnproblem - nationell studie

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandling mot insomni. Tidigare studier har visat att självhjälp utifrån en bok eller via internet, särskilt när den vägleds av en KBT-kunnig behandlare, har en bra effekt. 

Behandlingsstudie för insomni

I den här studien jämför vi hur två olika varianter av den mest effektiva metoden som ingår i KBT fungerar. Båda behandlingarna är 10 veckor långa, där de första fem veckorna är mest intensiva.

Bedömning och behandling sker på distans och under studien lägger vi extra fokus på att mäta och följa upp hur deltagarna mår, hur de använder metoderna och vad de tycker om behandlingen.

Studien är gratis och genomförs i samarbete med Karolinska Institutet.

Etisk forskning

Alla våra forskningsprojekt är godkända av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (EPN).