Så här kan du prata med ditt barn om Coronaviruset

Ta dig tid att prata med ditt barn och låt det få ställa frågor. Det är viktigt att lyssna, vara lugn och närvarande och låta barnet prata till punkt. Du kan fråga barnet vad det har hört om Corona och om det är något de oroar sig särskilt för. Barn söker information på nätet. Fråga gärna om de läst något om viruset på nätet idag.

Svara på barnets frågor med saklig och korrekt information från pålitliga källor från myndigheterna och 1177 Vårdguiden. Försök vara konkret, klar och tydlig.
Om barnet har frågor kring de som är allvarligt sjuka, berätta att de får vård av duktiga läkare och sjuksköterskor som gör allt för att hjälpa dem. Berätta att många arbetar med att ta reda på hur smittan kan stoppas och att ta fram ett vaccin. Du kan också säga att de allra flesta som blir smittade med viruset blir helt friska.

Prata om att det kan vara svårt att låta bli att kolla nyheterna hela tiden och kom överens om hur ofta som är lagom. Sitt gärna tillsammans med barnet och prata om de nyheter ni tar del av. Ett tips är att titta på programmet Lilla aktuellt som finns på SVT Play.

Vuxna tar ansvar

Säg till ditt barn att du tar ansvar för att hålla koll på vad som händer och att barnet själv inte behöver göra det.
Förbered barnen på förändringar som kommer framöver som till exempel att vissa fritidsaktiviteter inte blir av, att föräldrarna kanske kommer vara hemma mer, att det blir mindre besök av vänner, far- och morföräldrar och andra släktingar, att resor, födelsedagskalas och liknande kan komma att ställas in. Om barnet är van vid att träffa mor- och farföräldrar ofta, förklara varför det inte kommer att vara så nu.

Berätta vad man kan och behöver göra

Förklara hur man blir smittad (droppsmitta på nära håll) och hur man undviker att bli smittad (god handhygien, nysa och hosta i armvecket och undvika att träffa många människor). Hjälp barnet att tvätta händerna på rätt sätt – ett tips är att sätta upp en lapp i badrummet.

Påminn barnet om att vi gör allt detta nu är för att de som är gamla eller redan har andra sjukdomar inte ska bli väldigt sjuka. Alla kan och behöver hjälpa till för att smittan inte ska spridas, där kan även barnet göra en viktig insats.

Prata om vad ni ska göra om någon i familjen känner sig dålig och blir sjuk. Att det då är viktigt att stanna hemma för att inte smitta andra. Om det skulle bli aktuellt med karantän: förklara vad det betyder och diskutera hur ni kan göra för att det ska bli så bra som möjligt i en sådan situation.

Ta upp med barnet vad ni tillsammans kan göra för att hjälpa till. Kanske finns det någon äldre släkting eller granne som behöver praktisk hjälp. Eller någon som är ensam i karantän och behöver få ha kontakt via nätet varje dag. Att hjälpa till och vara med och påverka situationen stärker barnets känsla av trygghet och hopp.

Förklara att det här kommer att gå över. Det kommer att bli som vanligt igen men ingen vet riktigt när.

Ha separata samtal med små barn och ungdomar

Det kan vara bra att ha separata samtal med små barn och tonåringar så att informationen kan anpassas utifrån ålder och så de får utrymme att ställa egna frågor.

Tonåringar pratar ofta mest med jämnåriga och kan få mycket information som inte är helt korrekt. Gör dig tillgänglig och underlätta för dem att också prata med dig. Glöm inte att även den truligaste tonåring kan vara ängslig och ha behov av att prata med en vuxen.

Viktigt att följa behandlingsplaneringen vid psykiska problem

Om ditt barn får behandling för psykiska problem är det viktigt att följa den behandlingsplanering som finns. Tar barnet medicin ska det fortsätta göra det som vanligt.

Ta kontakt med din mottagning vid behov eller om du har frågor. Detta är särskilt viktigt om du upplever att ditt barns psykiska mående blir försämrat. Det är inte meningen att den uppmärksamhet som nu är på smittskydd ska göra att du inte söker psykiatrisk vård om ditt barn behöver det.