En ung person sitter i en park och ser mycket varm ut. Foto: AdobeStock

Välkommen till internetpsykiatrin

Välkommen till internetpsykiatrin

Vi erbjuder internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT.

Hälsoångest

Har du en överdrivet stark oro för din hälsa? Oroar du dig över att ha eller drabbas av cancer, hjärtfel, neurologiska sjukdomar och/eller andra allvarliga tillstånd? Läs mer om internetbehandling för hälsoångest.

Depression

Känner du dig ofta ledsen, nedstämd eller orkeslös? Har du tappat intresset för det mesta? Depression är en av våra folksjukdomar och många drabbas någon gång i livet. Läs mer om internetbehandling för depression.

Hälsoångest

Har du en överdrivet stark oro för din hälsa? Oroar du dig över att ha eller drabbas av cancer, hjärtfel, neurologiska sjukdomar och/eller andra allvarliga tillstånd? Läs mer om internetbehandling för hälsoångest.

Magproblem (IBS)

Har du ofta ont i magen och lider av diarréer eller förstoppning? Har du fått diagnosen irritable bowel syndrome (IBS)? IBS är vanligt förekommande och kan leda till stora begränsningar i vardagen. Läs mer om internetbehandling för IBS. 

Dysmorfofobi

Besväras du av återkommande oro och ångest över hur du ser ut? När oro över utseendet blir till ett hinder i vardagen kan det handla om dysmorfofobi (BDD)

 

Paniksyndrom

Drabbas du av plötsliga och starka kroppsliga reaktioner såsom hjärtklappning, yrsel och svettningar? Upplever du reaktionerna skrämmande och tänker att du håller på att dö eller bli galen? Läs mer om internetbehandling för paniksyndrom.

Social fobi

Känner du stark ångest när du är i centrum för andras uppmärksamhet? Är du rädd för att bli granskad och bedömd? När social ångest blir till ett hinder i vardagen kan det handla om social fobi. Läs mer om internetbehandling för social fobi. 

Förbättring av internetbehandling (SOPHIA-studien)

Är du intresserad av att vara med i en forskningsstudie? Här använder vi Internetpsykiatrins vanliga behandlingar för depression, paniksyndrom och social fobi, men prövar nya sätt att genomföra dem för att se om det leder till att fler blir hjälpta. 

Depression under graviditeten (DANA-studien)

Depression under graviditeten är vanligare än många tror men går ändå ofta obehandlat. Nu finns det möjlighet för dig som är gravid och deprimerad att delta i DANA-studien, där en internetförmedlad KBT-behandling som särskilt anpassats för gravida erbjuds. 

Orosproblem (GAD, ORIGAMI-studien)

Besväras du av en ständig oro kring allt möjligt? Känner du att det är svårt att kontrollera din oro? När ens oro blir ett hinder i vardagen kan det handla om generaliserat ångestsyndrom (GAD). I den här studien testar vi en ny behandling för generaliserat ångestsyndrom.

Hur funkar internetpsykiatri?

Anmälan, bedömning, behandling och uppföljning.