Skriv ut den här sidan

Journal via nätet

Just nu håller vi i Stockholm på att införa att du som patient ska kunna läsa din journal via nätet.

Införandet sker successivt under hela 2017. Hos oss inom Stockholms läns sjukvårdsområde ska det vara färdigt till årsskiftet 2017/2018.

Längre ner på den här sidan hittar du de vanligaste frågorna om Journal via nätet och svar på dem. Där finns också en lista över vilka av våra enheter som redan har infört Journal via nätet.

Så här fungerar Journal via nätet 

Du som är 18 år eller äldre och vill läsa din Journal via nätet kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden.

För att det ska fungera behöver du först skapa ett konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster. Din vårdgivare behöver förstås också vara ansluten till Journal via nätet. 

I ett första steg kommer du att kunna se journalanteckningar, vissa provsvar och diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök. Hos de flesta vårdgivare kommer du att kunna läsa historisk data från och med 1 januari 2016. Verksamheter inom psykiatrin kommer att visa historisk data från och med 3 april 2017. 

Det är alltid en viss fördröjning innan journalinformation från ditt senaste besök syns i Journal via nätet. Det kan ha flera orsaker, bland annat synkningen mellan själva journalsystemet och tjänsten Journal via nätet, administrering kring utskrifter, provsvar med mera. 

Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, prata med din vårdgivare.

Frågor och svar

Här hittar du några vanliga frågor och svar kring Journal via nätet. Du kan läsa mer och hitta fler frågor och svar på 1177 Vårdguiden.

Fråga: Kan jag läsa allt som står i min journal? Om inte – varför?

Svar: Nej. Idag kan du inte läsa all din journalinformation i e-tjänsten Journal via nätet. Tanken är du ska ha tillgång till all din journalinformation via nätet. Tekniska begränsningar gör dock att all information som finns i journalen inte kan visas. Mer information än den som visas i nuläget kommer att läggas till successivt. Liksom tidigare har du alltid rätt att få pappersutskrifter av din journal.

Idag kan du läsa följande information från anslutna verksamheter:
• journalanteckningar
• vissa provsvar
• diagnoser

Den äldsta journalinformationen som visas i Journal via nätet är från 1 januari 2016. Signerade journalanteckningar visas direkt när de skrivits in i journalen. Osignerade anteckningar visas 14 dagar efter att de skrivits in i journalen. 

Fråga: Hur gör jag om jag vill läsa information som skrivits i min journal före den 1 januari 2016?

Svar: Det går liksom tidigare att beställa papperskopia av journalinformation. Kontakta din mottagning, avdelning eller annan enhet som du varit på och tala om vilket tidsintervall i din journal som du är intresserad av. Du behöver också ange ditt fullständiga namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
Har du varit på flera olika mottagningar behöver du vända dig till var och en av dem om du vill få ut alla delar av din journal.

Fråga: Vem får läsa journalinformation i Journal via nätet?

Svar:
• Alla vuxna över 18 år kan läsa information ur sin egen journal
• Vuxna som utsetts till ombud för annan vuxen, se nedan
• Vårdnadshavare med barn under 13 år, se nedan

Fråga: Kommer patienter att kunna se journalinformation som skrevs innan de fyllde 18 år?

Svar: Ja, när de fyller 18 år kommer de att kunna se journalinformation från 1 januari 2016 med undantag för psykiatrin som visar information från 3 april 2017.

Fråga: Hur gör jag om jag vill att någon annan ska kunna läsa min journalinformation?

Svar: Vuxna personer kan utse en annan vuxen som ombud och ger därmed den personen åtkomst till sin journalinformation via Journal via nätet. Det görs genom en ombudsfunktion inne i tjänsten, funktionen heter Dela journal. Om du inte kan använda funktionen går det även bra att fylla i en blankett som du lämnar till din vårdmottagning/avdelning.

Fråga: Hur många kan man dela journal med dvs hur många ombud man kan utse?

Svar: Det finns ingen begränsning.

Fråga: Kan jag läsa mina barns journalinformation?

Svar: Ja. Den som vid inloggningstillfället är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare har tillgång till sina barns journalinformation fram till deras 13-årsdag.

Fråga: I de fall patienten på grund av sin sjukdom inte klarar att lägga upp någon som ombud, hur gör de?

Svar: Om du inte kan använda ombudsfunktionen i Journal via nätet går det även bra att fylla i en blankett som du lämnar till din vårdmottagning/avdelning.

Fråga: Kan patienter med reservnummer läsa sin journal via nätet?

Svar: Nej, tjänsten kan användas av alla som fyllt 18 år och har fullständigt personnummer.

Fråga: Hur säker är den här tjänsten?

Svar: För att kunna se din journalinformation måste du logga in med e-legitimation (som på internetbanken). När du loggar in hämtas din information till e-tjänsten Journal via nätet på 1177 Vårdguiden. När du loggar ut töms e-tjänsten på information. Ingen journalinformation lagras i e-tjänsten Journal via nätet.

Fråga: Hur är det med säkerheten? Att det blir hackat? Några lär ju försöka, precis som med spel.

Svar: För att kunna se din journalinformation måste du logga in med e-legitimation som på internetbanken. Säkerhetsnivån är likställd med säkerheten för internetbanker. När du loggar in hämtas din information till e-tjänsten Journal via nätet på 1177 Vårdguiden. När du loggar ut töms e-tjänsten på information. Ingen journalinformation lagras i e-tjänsten Journal via nätet.

Fråga: Är det bara i Stockholm som Journal via nätet finns?

Svar: Nej. Nästan alla landsting har nu infört denna nationella tjänst. När du är inloggad i Journal via nätet kan du se vilka län som har tjänsten idag och vilken information som visas. Har du fått vård i ett annat landsting kan du läsa din information därifrån i Journal via nätet.

Fråga: Kan jag hindra att min journalinformation syns i Journal via nätet?

Svar: Ja, du kan välja att försegla åtkomst till din journalinformation, vilket betyder att du stänger av möjligheten att läsa din journalinformation via nätet. För att låsa upp din försegling behöver du kontakta din mottagning, avdelning eller annan enhet som du varit på.
Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning/avdelning genom att fylla i en blankett hos din mottagning eller avdelning. Där anger du vilken/a mottagningar/avdelningar som ska förseglas. En specifik tidsperiod kan också väljas.

Obs! Att försegla sin information i Journal via nätet är inte detsamma som att spärra hela eller delar av sin journal i journalsystemet så att den bara kan läsas inom en viss del av vården. För att spärra information i journalsystemet begär du att uppgifter spärras och inte är åtkomliga för andra vårdgivare. Du kan när som helst begära att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.


Fråga: Kommer förmyndare/förvaltare ha möjlighet att se sina klienters information i Journal via nätet?

Svar: Ja, om hen har blivit ombud för sin klient i Journal via nätet.

Fråga: Om jag har spärrat min journal på en mottagning, vad ser jag då i Journal via nätet?

Svar: Du ser inte information från den mottagning där du valt att spärra din journal. Om den mottagningen ingår i en större klinik ser du ingen information från övriga mottagningar inom den kliniken.

Fråga: Vem kan svara på frågor om tjänsten eller innehållet?

Svar: Alla frågor och synpunkter besvaras av supporten för 1177 Vårdguiden, telefon 08 123 135 00. Öppet alla dagar 06.00-22.00.

Fråga: Kan jag i Journal via nätet se vem som tagit del av min journalinformation i journalsystemet?

Svar: Nej. Du ser i dagsläget inte någon logg över vilken vårdpersonal som läst din journalinformation i vårdens journalsystem.

Fråga: Kan jag se vem som tittat i min journalinformation i Journal via nätet?

Svar: Ja. Du kan i en loggrapport se vem/vilka som läst din journalinformation i Journal via nätet. Under fliken Du och dina ombud kan du se när du själv eller utsett ombud varit inloggad.

Fråga: Vad gör jag om det står fel uppgifter i min journal?

Svar: Kontakta supporten för 1177 Vårdguiden, telefon 08 123 135 00. Öppet alla dagar 06.00-22.00. Du kan inte kommunicera med vårdpersonal direkt via tjänsten.

Fråga: Hur kan jag som synskadad ta del av min journalinformation?

Svar: Tjänsten är utformad för att fungera tillsammans med olika typer av läshjälpmedel, exempelvis för att få texten uppläst eller förstorad.

Fråga: Måste jag ta del av min journalinformation i Journal via nätet?

Svar: Nej. Journal via nätet är en tilläggstjänst. Som patient kan du ha kontakt med vården precis som tidigare och välja att inte läsa din journalinformation i Journal via nätet. Syftet med tilläggstjänsten är att ge dig som patient möjlighet att vara än mer delaktig i din egen vård och behandling.

 

Fråga: Vilka vårdenheter i Stockholms läns sjukvårdsområde är med och utvärderar Journal via nätet?

Svar:
Här kan du se en förteckning över vilka enheter som startar och när de startar under 2017.

6 februari:

 • Alby vårdcentral
 • Alby barnhälsovård
 • Bredängs vårdcentral
 • Bredäng barnhälsovård
 • Torsvik vårdcentral
 • Tallhöjdens vårdcentral

15 februari:

 • Boo vårdcentral
 • Forum vårdcentral
 • Forum barnhälsovård
 • Salems vårdcentral
 • Salems barnhälsovård
 • Fittja vårdcentral
 • Fittja barnhälsovård
 • Lisebergs vårdcentral
 • Gröndals vårdcentral
 • Mörby vårdcentral
 • Danderyd barnhälsovård
 • Mörby barn- och ungdomsmottagning
 • Mörby Rehab 
 • Stocksunds vårdcentral

Mars:

Under mars 2017 startar de här enheterna inom Habilitering & Hälsa försök med Journal via nätet:

 • Autismcenter små barn
 • Habiliteringscenter Södertälje
 • Hjärnskadecenter

3 april:

 • Affektiva mottagningen vid Psykiatri Nordväst
 • Utredningsenheten vid Psykiatri Sydväst
 • Mottagningen för ADHD I vid Norra Stockholms psykiatri
 • Avdelning 25 vid Norra Stockholms psykiatri
 • Avdelning 30-36 vid Rättspsykiatri Vård Stockholm
 • Psykosavdelning Ytterö vid Psykiatri Södra Stockholm
 • Psykosmottagning Gubbängen vid Psykiatri Södra Stockholm
 • Äldrepsykiatriska enheten vid Psykiatricentrum Södertälje
 • Täby-Danderyd-Vaxholms beroendemottagning vid Beroendecentrum Stockholm
 • Avdelning 54 vid Beroendecentrum Stockholm
 • Mottagningen för vuxna vid Stockholms centrum för ätstörningar

Senast ändrad: 2017-01-16