Behandling

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsform som visat sig effektiv vid flertalet former av psykisk ohälsa. KBT är därför den behandling vi erbjuder här hos oss.

De diagnoser som vi för närvarande erbjuder behandling för på Internetpsykiatri är:

  • Depression
  • Hälsoångest
  • Magproblem (IBS)
  • Paniksyndrom
  • Social fobi
  • Sömnproblem (insomni)

På OCD-programmet erbjuds behandling för:

  • Dysmorfofobi (BDD)
  • Tvångssyndrom (OCD)

Förutom våra ordinarie behandlingar pågår även internetbehandling inom ramen för olika forskningsprojekt.

I menyn kan du klicka dig vidare för att läsa om de olika tillstånden, hur behandlingen går till och hur du kan anmäla dig.