Vad är KBT?

Här ges en bild av traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT). De viktiga aktiva ingredienserna i behandlingen gäller dock även när den förmedlas i självhjälpsform, som vid internetbehandling.

Tonvikten i KBT ligger på samspelet både mellan individen och omgivningen och mellan en individs tankar, beteenden och känslor. KBT har teoretiskt sätt sin förankring i inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi.

Ordet beteende har inom KBT en vidare betydelse än det brukar ha. Det innefattar medvetna handlingar, omedvetna eller automatiska reaktioner, vanor, fysiologiska reaktioner, känslor och ibland även tankar. I denna vida bemärkelse är beteende sådant som kan förändras genom olika former av inlärning.

Ordet kognition avser allt som rör intellekt och kunskap. Begreppet innefattar inte bara medvetna tankar som man enkelt kan berätta om, utan också bilder som kanske far blixtsnabbt genom huvudet. Det kan också avse idéer eller omedvetna tendenser, till exempel när det gäller att tolka olika situationer enligt invanda mönster.

Kognitiv beteendeterapi går ut på att förändra kognition och beteenden för att man ska må bättre och uppnå sina mål i livet. I behandling får man som patient olika uppgifter som man själv ska arbeta med i sin vardag ("hemuppgifter").

Det är en mycket viktig del i behandlingen, eftersom det är i sin egen vardag man lever sitt liv och det är där som det är viktigt att åstadkomma en förändring. I traditionell KBT går man igenom hemuppgifterna när man träffar terapeuten. I internetbehandling sker istället vanligtvis denna kontakt via e-post.