Stödprogrammet för spruträdsla

Ett stödprogram för dig som lider av rädsla för sprutor och stick med nålar- (kallas ibland blod- och injektionsfobi) och därför skjuter på eller undviker att exempelvis vaccinera dig, lämna blodprov eller delta i anhörigs vård.

Programmet vänder sig till dig som exempelvis vill vaccinera dig, men upplever det som svårt på grund av att du tycker att sprutor och nålar är för obehagliga eller skrämmande. Du kan också ha hjälp av programmet om du har svårt att lämna blodprov, vara närvarande i förlossningssalen som medförälder, få läkemedelsinjektioner eller på annat sätt komma i kontakt med sprutor, nålstick eller blod. Programmet är alltså öppet för vem som helst att använda, oavsett vart du bor och oavsett om det är just vaccinationer som du behöver hjälp att klara av.

Om programmet

I det här programmet får du lära dig om hur det kommer sig att vissa tycker nålstick är obehagligt. Du får också lära dig om varför en del får yrsel eller svimmar och kanske framför allt vad du kan göra för att klara av ett vårdtillfälle med stick eller injektioner samt hur du på sikt kan bli av med detta problem. Det består av texter och övningar som du arbetar med stegvis.

Programmet är framtaget av Internetpsykiatri, vid Psykiatri Sydväst i Stockholm på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm för att hjälpa de som till exempel inte vaccinerat sig mot Covid-19, avstått annan rekommenderad vaccination eller blir hindrad i sådant som de behöver göra på grund av rädsla för sprutor och nålar.

Programmet bygger på evidensbaserad behandling för fobi för blod, injektion och skada med kognitiv beteendeterapi (KBT). Detta program är dock inte en fullständig KBT-behandling.

Vår förhoppning är att de flesta som skjuter på eller undviker nålstick ska kunna ta tag i sin vaccination med stöd av detta program, men om man har en mer omfattande fobi så kan man behöva en behandling tillsammans med en psykolog. Om du efter att ha genomfört det här programmet fortfarande behöver hjälp så ska du vända dig till din vårdcentral för att få en ordentlig fobi-behandling.

Ett självhjälpsprogram

Detta är helt och hållet ett självhjälpsprogram som du jobbar med på egen hand. I programmet finns det flera ställen där du får beskriva dina problem och din planering framåt, hur du gör dina övningar och beskriva dina framsteg. Detta är för din egen del och för att vi längre fram ska kunna utvärdera programmet och se hur det används. Ingen vårdpersonal kommer att titta på det du skriver och vi kommer inte kontakta dig. Du kan alltså inte ställa frågor eller be om hjälp via de arbetsblad och formulär som finns här. 

Om du har tekniska problem kan du kontakta teknisk support för 1177. Om du inte klarar att genomföra programmet på egen hand så rekommenderar vi att du vänder dig till din vårdcentral för stöd. Om du mår akut dåligt ska du alltid ringa 1177. Vid nödsituation ring 112.