Om oss

Internetbehandling med KBT sedan 2007. Vår vision är att ge alla tillgång till fungerande psykologisk behandling. Internetpsykiatri erbjuder internetbehandling för depression, insomni, paniksyndrom, hälsoångest, IBS (irritable bowel syndrome) och social fobi. Vi erbjuder även behandling för ytterligare diagnoser inom ramarna för olika forskningsprojekt. 

På OCD-programmet kan du få internetbehandling för tvångssyndrom (OCD) och dysmorfofobi (BDD).

Behovet av hjälp för psykisk ohälsa är idag långt större än tillgången till behandling. Att använda internet för behandling är ett sätt att både öka tillgängligheten av vård och öka alternativen av vårdformer. Internetbehandling är alltså ett komplement och inte tänkt att ersätta andra behandlingsformer.

Telefonnummer

Du kan ringa Internetpsykiatri på telefonnummer 08-123 482 88, och OCD-programmet på telefonnummer 08-123 857 22.

Psykiatri Sydväst

Välkommen till Psykiatri Sydväst. Vi är en universitetsklinik i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning. Vi har mottagningar och vårdavdelningar i Flemingsberg, vid och på Huddinge sjukhus.