Välkommen till Internetpsykiatri

Välkommen till Internetpsykiatri

Vi erbjuder internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT.

Välkommen till Internetpsykiatri

Paniksyndrom

Drabbas du av plötsliga och starka kroppsliga reaktioner såsom hjärtklappning, yrsel och svettningar? Upplever du reaktionerna skrämmande och tänker att du håller på att dö eller bli galen? Läs mer om internetbehandling för paniksyndrom.

Hälsoångest

Har du en överdrivet stark oro för din hälsa? Oroar du dig över att ha eller drabbas av cancer, hjärtfel, neurologiska sjukdomar och/eller andra allvarliga tillstånd? Läs mer om internetbehandling för hälsoångest.

Depression

Känner du dig ofta ledsen, nedstämd eller orkeslös? Har du tappat intresset för det mesta? Depression är en av våra folksjukdomar och många drabbas någon gång i livet. Läs mer om internetbehandling för depression.

Sömnproblem (insomni)

Har du svårt att sova? Oroar du dig för din sömn? Känner du dig så pass sömnig om dagarna att det blir ett problem? Ibland kan sömnproblemen bli långvariga och påverka din vardag. Läs mer om internetbehandling för svåra sömnproblem.

Magproblem (IBS)

Har du ofta ont i magen och lider av diarréer eller förstoppning? Har du fått diagnosen irritable bowel syndrome (IBS)? IBS är vanligt förekommande och kan leda till stora begränsningar i vardagen. Läs mer om internetbehandling för IBS. 

Social fobi

Känner du stark ångest när du är i centrum för andras uppmärksamhet? Är du rädd för att bli granskad och bedömd? När social ångest blir till ett hinder i vardagen kan det handla om social fobi. Läs mer om internetbehandling för social fobi. 

Dysmorfofobi (BDD)

Besväras du av återkommande oro och ångest över hur du ser ut? Känner du dig tvingad att dölja, korrigera eller kontrollera upplevda fel i utseendet? Läs mer om internetbehandling för dysmorfofobi (BDD). 

Tvångssyndrom (OCD)

Besväras du av obehagliga, påträngande tankar? Känner du dig tvingad att kontrollera saker, tvätta dig överdrivet eller utföra vissa handlingar om och om igen? Läs mer om internetbehandling för tvångssyndrom (OCD). 

ORIGAMI-studien: Orosproblem

Besväras du av ständig oro kring allt möjligt? När ens oro blir ett hinder i vardagen kan det handla om generaliserat ångestsyndrom (GAD) alltså problem med överdriven oro. I den här studien testar vi en ny behandling för GAD. 

Stödprogram för spruträdsla

Ett självhjälpsprogram för dig som lider av rädsla för sprutor och stick med nålar- och därför skjuter på eller undviker att exempelvis vaccinera dig, lämna blodprov eller delta i anhörigs vård. Läs mer om stödprogrammet.

Kan hjärnans sätt att bearbeta information visa om behandlingen passar för dig?

I denna studie vill vi undersöka hjärnans reaktioner med hjälp en funktionell magnetkameraundersökning innan du påbörjar behandling för antingen depression, insomni eller social ångest. 

Hur funkar internetpsykiatri?

Anmälan, bedömning, behandling och uppföljning.