Välkommen till Internetpsykiatri!

Välkommen till Internetpsykiatri!

Vi erbjuder internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT.

Förbättring av internetbehandling (SOPHIA-studien)

I den här forskningsstudien använder vi Internetpsykiatrins vanliga behandlingar för depression, paniksyndrom och social fobi, men prövar nya sätt att genomföra dem för att se om det leder till att fler blir hjälpta. Är du intresserad av att vara med?

Läs mer

Depression

Känner du dig ofta ledsen, nedstämd eller orkeslös? Har du tappat intresset för det mesta? 

Dysmorfofobi (BDD)

Besväras du av återkommande oro och ångest över hur du ser ut? Känner du dig tvingad att dölja, korrigera eller kontrollera upplevda fel i utseendet?

Hälsoångest

Är du mycket orolig för din hälsa? Letar du ofta efter tecken på allvarlig sjukdom?

Magproblem (IBS)

Har du ofta ont i magen och lider av diarréer eller förstoppning? Begränsas du i vardagen av din IBS? 

Paniksyndrom

Drabbas du av plötsliga, starka kroppsliga reaktioner som hjärtklappning och yrsel?

Social fobi

Känner du stark ångest när du är i centrum för andras uppmärksamhet? Är du rädd för att bli granskad och bedömd? 

Sömnproblem (insomni)

Är du missnöjd med din sömn? Lider du av svårigheter att somna in, av att du vaknar under natten eller för tidigt på morgonen?

Tvångssyndrom (OCD)

Besväras du av obehagliga, påträngande tankar? Känner du dig tvingad att kontrollera saker, tvätta dig överdrivet eller utföra vissa handlingar om och om igen?

Orosproblem (GAD, ORIGAMI-studien)

Besväras du av ständig oro kring allt möjligt? I den här studien testar vi en ny behandling för generaliserat ångestsyndrom (problem med överdriven oro).

Läs mer

Depression under graviditeten DANA-studien

Är du gravid och känner dig ofta ledsen, nedstämd eller ointresserad av det mesta? Här prövar vi en särskilt anpassad behandling för gravida med depression.

Läs mer

Kan hjärnans sätt att bearbeta information visa om behandlingen passar för dig? - studie

I denna studie vill vi undersöka hjärnans reaktioner med hjälp en funktionell magnetkameraundersökning innan du påbörjar behandling för antingen depression, insomni eller hälsoångest. Vi vill undersöka om hjärnans bearbetning av information kan förutspå hur bra behandlingen vid Internetpsykiatri kommer att bli.