Administrativ personal

Monica Hellberg

Leg. sjuksköterska
Behandlingskoordinator

Eila Johansson

Medicinsk sekreterare

Foto på Anna-Bára Matsson

Anna-Bára Mattsson

Medicinsk sekreterare