Ledning

Lina Martinsson

Verksamhetschef
Överläkare
Medicine doktor

Roland Säll

Sektionschef Öppenvårdssektionen
Leg. psykolog

Foto på Henrik Malaise

Henrik Malaise

Sektionschef Processektionen
Överläkare

Nina Lind

Vårdenhetschef

Cecilia Svanborg

Medicinskt ledningsansvarig
Överläkare
Medicine doktor
Leg. psykoterapeut