Ledning

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Lina Martinsson

Verksamhetschef
Överläkare

Roland Säll

Sektionschef Öppenvårdssektionen
Leg. psykolog

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Dan Edvinsson

Sektionschef Processektionen
Överläkare

Nina Lind

Vårdenhetschef

Cecilia Svanborg

Medicinskt ledningsansvarig
Överläkare
Medicine doktor
Leg. psykoterapeut

Jennifer Söderdahl

Biträdande vårdenhetschef
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut