Ledning

Lina Martinsson

Verksamhetschef
Överläkare
Medicine doktor

Roland Säll

Sektionschef Öppenvårdssektionen
Leg. psykolog

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Johan Skånberg

Tillförordnad sektionschef Processektionen
Överläkare

Nina Lind

Vårdenhetschef

Cecilia Svanborg

Medicinskt ledningsansvarig
Överläkare
Medicine doktor
Leg. psykoterapeut