Ledning

Lina Martinsson

Verksamhetschef
Överläkare
Medicine doktor

Matti Dahl

Sektionschef Öppenvårdssektionen
Leg. psykolog

Foto på Henrik Malaise

Henrik Malaise

Sektionschef Läkarsektionen
Överläkare

Nina Lind

Vårdenhetschef
Leg. sjuksköterska

Oscar Norbeck

Medicinskt ansvarig läkare
Överläkare

Sofia Hofstedt

Biträdande vårdenhetschef
Leg. psykolog

Erik Forsell

Leg. psykolog
Medicine doktor
Utvecklingsansvarig psykolog