Ledning

Roland Säll

Tillförordnad verksamhetschef
Leg. psykolog

Veronica Sveréus

Tillförordnad sektionschef Öppenvård

Nina Lind

Vårdenhetschef

Cecilia Svanborg

Medicinskt ledningsansvarig
Överläkare
Medicine doktor
Leg. psykoterapeut

Jennifer Söderdahl

Biträdande vårdenhetschef
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut