Vad är paniksyndrom?

Drabbas du av plötsliga och starka kroppsliga reaktioner såsom hjärtklappning, yrsel och svettningar? Upplever du reaktionerna skrämmande och tänker att du håller på att dö eller bli galen?

Om detta händer gång på gång och leder till negativa konsekvenser kan det röra sig om paniksyndrom, ett vanligt ångesttillstånd.

Hur det känns

En panikattack kommer snabbt och är överväldigande. Plötsligt drabbas du av en mängd kroppsliga symtom som signalerar katastrof.

Det känns ofta som att du kommer att dö, bli galen eller tappa kontrollen. Symtomen når sin topp inom 10 minuter och klingar sedan av.

För att man skall kalla det en panikattack krävs att 4 av följande 13 symtom uppträder:

 • Hjärtklappning
 • Svettning
 • Darrningar och skakningar
 • Andnöd
 • Kvävningskänsla
 • Smärta eller obehag i bröstet
 • Illamående eller magbesvär
 • Svindel, ostadighetskänslor eller matthet
 • Overklighetskänslor inför dig själv eller omgivningen
 • Rädsla att mista kontrollen eller bli tokig
 • Rädsla att dö
 • Domningar eller stickningar
 • Frossa eller värmevallningar

Typiska kännetecken 

För att diagnosen paniksyndrom ska uppfyllas så ska panikattackerna återkomma upprepade gånger. Dessutom ska minst ett av följande förekomma:

 • Ihållande oro för att få nya panikattacker.
 • Rädsla för att panikattackerna kommer att leda till negativa följder (till exempel oro över att få en hjärtattack eller bli tokig).
 • Förändrat beteende på grund av attackerna (till exempel att du undviker situationer där du är rädd för att få en panikattack).

Följder

Förväntansångesten innebär en ständig rädsla inför nya attacker och kan på sikt bli lika påfrestande som panikattackerna i sig. Den kan leda till att du blir överdrivet fokuserad på din egen kropp och olika symtom som du tror kan tyda på en kommande panikattack.

Det är vanligt att du utvecklar agorafobi, det vill säga rädsla för platser och situationer som är svåra att ta dig ifrån om du skulle få en panikattack och som du därför börjar undvika. Mer än hälften av alla med paniksyndrom drabbas av agorafobi.

Förekomst

Det finns studier som visar att så många som en tredjedel av befolkningen någon gång haft en panikattack. Men händer det bara en enstaka gång kallas det inte paniksyndrom.

Paniksyndrom drabbar några procent av befolkningen, alltså flera hundratusen i Sverige!

Behandling

Misstänker du att du har paniksyndrom och är intresserad av att få hjälp bör du söka till vården för att få bedömning och eventuellt behandling. Om du är nyfiken på hur internetbehandling för paniksyndrom går till rekommenderar vi att du klickar dig vidare i menyn för att läsa mer om behandlingen.