För vårdpersonal

Här kan du som jobbar inom vården läsa om vilka patienter som kan vara aktuella för internetbehandling.

Internetpsykiatri och OCD-programmet ingår i Psykiatri Sydväst. Vi tar emot patienter från hela Sverige. 

Inom Internetpsykiatris ordinarie verksamhet erbjuder vi internetbehandling för: 

  • Depression
  • Hälsoångest
  • Magproblem (IBS)
  • Sömnproblem (insomni)
  • Paniksyndrom
  • Social fobi

Utöver dessa behandlingar finns det möjlighet att delta i olika behandlingsstudier. Behandlingarna är självhjälpsprogram med psykologstöd och genomförs via internet.

OCD-programmet erbjuder internetbehandling för:

  • Dysmorfofobi (BDD)
  • Tvångssyndrom (OCD)

Forskningsstudier

Vissa behandlingar erbjuds inom ramen för olika forskningsprojekt och där kan särskilda villkor och förutsättningar gälla som avviker från den ordinarie verksamhetens. Exempelvis är det alltid gratis att delta i behandlingsstudierna.

Evidensbaserad behandling

Vid flertalet former av psykisk ohälsa är KBT den behandlingsform man i forskningen har funnit mest stöd för. KBT förmedlad via internet har visat sig ge lika goda behandlingsresultat som traditionell KBT-behandling.

De internetbehandlingar som erbjuds har utvecklats genom tidigare forskningsstudier. Fortlöpande utvärdering och kvalitetsarbete sker vid enheten för att säkerställa att den vård som erbjuds är evidensbaserad och ger resultat.

Behandlande personal vid enheten är legitimerade psykologer som lägger ned mycket omsorg på den feedback och de interventioner som genomförs i behandlingsprogrammen. Patientenkäterna ger behandlingen och bemötandet ett gott betyg och många upplever att en stark behandlingsallians formas trots att kontakten i huvudsak sker via internet.

Intresserad av mer information?

Om du har frågor eller vill få informationsmaterial om internetbehandling skickad till din mottagning är du välkommen att kontakta oss.

I mån av möjlighet kan vi även komma till din mottagning och berätta mer om vår verksamhet.

För behandling av beroende och missbruk kan man istället vända sig till eStöd som är en del av Beroendecentrum Stockholm. Du hittar mer information om dem här.

Vi som arbetar på Internetpsykiatri

Välkommen att kontakta oss!

Vi som arbetar på OCD-programmet

Välkommen att kontakta oss!