Kontakt

Välkommen att kontakta oss på OCD-programmet.

Telefon

Du kan kontakta OCD-programmet via telefonnummer 08 - 123 857 22.

Post 

Vår postadress är:

Psykiatri Sydväst
OCD-programmet
Huddinge sjukhusområde M46
Medicingatan 6, plan 4
141 86 Stockholm