Vad är insomni?

Har du svårt att sova? Oroar du dig för din sömn? Känner du dig så pass sömnig om dagarna att det blir ett problem?

Många har sömnproblem till och från eller tycker att deras sömn kunde vara lite bättre, men ibland blir problemen mer långvariga och påverkar vardagen mycket och då brukar det handla om insomni.

Typiska kännetecken för insomni (allvarliga sömnproblem)

Insomni handlar om att inte kunna sova. Antingen att inte kunna somna på kvällen, att vakna under natten och få upphackad sömn eller att vakna för tidigt på morgonen och inte kunna somna om. Det är också vanligt med blandningar av de här tre varianterna.

När man har insomni har man alla dessa symptom:

  1. Svårighet att somna och/eller vaknar ofta och/eller vaknar för tidigt på morgonen
  2. Man fungerar sämre under dagen
  3. Man är missnöjd med sin sömn och lider av sömnproblem
  4. Man har sömnproblem minst tre nätter per vecka i genomsnitt
  5. Man har haft de här problemen i minst tre månader

Förekomst

Insomni är mycket vanligt och nära en miljon svenskar lider av det.

Behandling

Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och är nyfiken på om internetbehandling för insomni kan vara något för dig rekommenderar vi att du läser vidare om behandlingen.