Sömnproblem (insomni)

Har du svårt att sova? Oroar du dig för din sömn? Känner du dig så pass sömnig om dagarna att det blir ett problem?

Många har sömnproblem till och från eller tycker att deras sömn kunde vara lite bättre, men ibland blir problemen mer långvariga och påverkar vardagen mycket och då brukar det handla om insomni.

Typiska kännetecken

Insomni handlar om att inte kunna sova. Antingen att inte kunna somna på kvällen, att vakna under natten och få upphackad sömn eller att vakna för tidigt på morgonen och inte kunna somna om. Det är också vanligt med blandningar av de här tre varianterna.

När man har insomni har man alla dessa symptom:

 • Svårighet att somna och/eller vaknar ofta och/eller vaknar för tidigt på morgonen. 
 • Man fungerar sämre under dagen.
 • Man är missnöjd med sin sömn och lider av sömnproblem. 
 • Man har sömnproblem minst tre nätter per vecka i genomsnitt.
 • Man har haft de här problemen i minst tre månader.


Förekomst

Insomni är mycket vanligt och nära en miljon svenskar lider av det.

Behandling

Internetbehandlingen för insomni är ett självhjälpsprogram som är indelat i 8 delar (moduler). Varje modul består av en text du läser och övningar du gör. I början av behandlingen är det rätt omfattande texter att läsa igenom och förstå och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand.

Man brukar behöva lägga ned i genomsnitt en halvtimme per dag på behandlingsarbetet och vara beredd att göra förändringar i sina sovvanor för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Behandlingen pågår i 9 veckor och under den tiden har du kontinuerlig kontakt med en psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje morgon och kväll fyller du i din sömndagbok och varje vecka fyller du i skattningar så att psykologen kan följa hur det går.

 

Lämpar sig internetbehandling för alla?

För att ta del av internetbehandlingen behöver du vara lämpad för behandlingsprogrammet, bland annat genom nedanstående:

 • Att du har rent praktiska förutsättningar för att kunna sova väl. Beror dina sömnproblem till exempel på att du har en bebis hemma och därför är vaken halva natten, att du lider av ett sjukdomstillstånd som gör att du måste gå upp flera gånger per natt för att medicinera eller att du jobbar nattskift så kommer du inte kunna få någon bra hjälp av behandlingen.
 • Sömnapné är ett mycket vanligt och allvarligt tillstånd. Om vi eller du misstänker att du lider av sömnapné så rekommenderar vi en utredning av detta först innan en behandling kan börja. Detsamma gäller om du har en konstaterad sömnapné som inte behandlas ordentligt. Om du däremot har en pågående och fungerande behandling (t.ex. CPAP eller bettskena) går det bra att genomgå vår sömnbehandling.
 • Narkolepsi är ett hinder för att genomföra våra sömnbehandlingar på ett säkert sätt.
 • Sömnmedicin är INTE ett hinder för att påbörja sömnbehandlingen. Om du använder sömnmedicin och är intresserad av att trappa ner eller sluta kan vi hjälpa dig med det under behandlingens gång.
 • Vara minst 16 år.
 • Kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen,
 • Ha konto på 1177:s e-tjänster.
 • Ha daglig tillgång till internet via en dator, mobiltelefon eller surfplatta. 
 • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under 9 veckor, vilket bland annat innebär att och kunna läsa 10-20 sidor text i veckan
 • Vara beredd att föra sömndagbok där du registrerar hur dina nätter ser ut.
 • Vara beredd att aktivt förändra dina sömnvanor och prova att göra på nya sätt. 
 • Kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig som har hög självmordsrisk, läs- eller skrivsvårigheter, svårigheter med svenska språket eller om du kommer att befinna dig utomlands i flera än 2 av behandlingsveckorna. Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin. Om du behöver akut hjälp, ring 112. 

Anmälan

Du anmäler dig till vår internetbehandling via 1177:s plattform Stöd och Behandling (SoB). Innan du anmäler dig rekommenderar vi att du läser igenom behandlingens första modul som finns som pdf här på sidan. 

Efter att vi har tagit emot din anmälan blir du kallad till bedömningssamtal hos Internetpsykiatri. Bedömningssamtalet sker via video i appen Alltid öppet. Läs mer om anmälan, bedömningssamtal och avgifter.