Depression under graviditeten (DANA-studien)

Depression under graviditeten är vanligare än många tror men går ändå ofta obehandlat. Är du en av många som lider, kanske i det tysta?Nu finns det möjlighet för dig som är gravid och deprimerad att delta i DANA-studien, där en internetförmedlad KBT-behandling som särskilt anpassats för gravida erbjuds. Studien är öppen för alla i Sverige och du behöver inte resa till Stockholm då all kommunikation kan ske via internet och telefon.

Anmälan är just nu stängd men vi öppnar igen för nyanmälningar 12 augusti 2024.

Vad innebär depression under graviditeten?

Om du känner dig nedstämd och orkeslös varje dag under mer än två veckor, har tappat lusten för sådant som du brukar tycka om att göra och upplever meningslöshet kan du ha blivit deprimerad. Andra vanliga tecken på depression är att ha svårt att sova eller att sova mer än vanligt, att ha minskad matlust eller äta mer än vanligt, att ha tankar på döden och att humöret är sänkt eller mer lättirriterat än vanligt.

Mer än var tionde gravid kvinna drabbas av depression. Trots att det är så pass vanligt är det få som vill prata om eller tänka på det eftersom både omgivningen och ens egna förväntningar snarare är att man ska vara lycklig och harmonisk när man är gravid. Det kan också vara svårt att själv skilja på vad som är effekter av att man är gravid och vad som är symtom på en depression. Därför är det vanligt att man inte söker vård trots att det innebär ett stort lidande för den gravida kvinnan och även kan påverka barnet negativt.

Behandling med KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den behandlingsform som tydligast visat sig effektiv vid flertalet former av psykisk ohälsa och är därför den behandling vi erbjuder på Internetpsykiatri. Metoden bygger på att patienten själv är aktiv och engagerad i sin behandling. KBT går ut på att förändra tankar och beteenden för att kunna må bättre och nå mål man värderar som viktiga.
Läs mer om KBT

Internetbehandling för depression under graviditeten

Internet-KBT (IKBT) anpassad för gravida, har visat sig ha bra effekt och för att avgöra hur behandlingen bäst sprids och förmedlas vill vi nu även testa om bedömningen innan behandlingen fungerar lika bra oavsett om den görs som ett fysiskt besök eller via telefon- eller videosamtal. I nuläget finns endast möjlighet till fysiska besök i Stockholmsregionen. Vi vill också studera om möjligheten att välja besökstyp påverkar vården. Du kan delta i DANA-studien oavsett var du bor i Sverige.

Deltagare kommer under hela behandlingstiden att ha kontakt med en behandlare som kommer att hjälpa och stödja dem i förändringsarbetet. Behandlingen bygger på väl utforskade metoder mot depression men är samtidigt anpassad för den speciella situation som graviditetsperioden är, både när det gäller kroppsliga symtom av graviditeten och de förväntningar och förändringar som hänger ihop med att man är gravid och snart ska få barn, oavsett om det är ens första barn eller om man redan har barn.

Om DANA-studien

Syftet med DANA-studien är att bekräfta effekten av behandlingen och undersöka patienternas upplevelser av en behandlarstödd internetbaserad psykologisk behandling. Vi vill också undersöka om olika bedömningsformer påverkar vården. Som deltagare kommer du lottas mellan att få välja eller att slumpas till hur bedömningen innan behandlingen görs - via telefon, via videosamtal eller via fysiskt besök (om du bor inom räckhåll för en av våra fysiska kliniker). Själva behandlingen sker i Internetpsykiatris digitala plattform.

Vad innebär det att behandlingen sker inom ramen för forskningsprojektet DANA-studien?

Internetbehandlingen för antenatal depression, det vill säga depression under graviditeten, erbjuds endast inom DANA-studien. Behandlingen bör inte ses som en ersättning av utan ett komplement till pågående vård vid MVC, vårdcentral eller specialistmödravården. I övrigt råder samma förutsättningar som vid reguljär vård vid Internetpsykiatri och vården ges inom ramen för Internetpsykiatri och Konsultenheten på Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm.

Läs mer om våra generella etiska forskningsprinciper. Sedvanlig patientavgift och högkostnadsskydd gäller. 

Ansvarig forskare
Marie Bendix, med dr, överläkare.

Vem passar behandlingen för?

För att kunna bli aktuell för behandling behöver du bland annat:

  • Vara gravid i vecka 8-30 då behandlingen startar (anmälan kan göras innan vecka 8 och vi rekommenderar att anmälan görs senast i vecka 29).
  • Vara inskriven och regelbundet gå till mödravårdscentral/barnmorskemottagning.
  • Vara minst 18 år.
  • Ha en depressionsdiagnos (bedöms innan behandlingens start).
  • Ha tid att engagera dig i ditt behandlingsarbete under cirka 10 veckor.
  • Ha tillgång till internet via en dator, mobiltelefon eller surfplatta.
  • Ha möjlighet att göra praktiska övningar och förändringar i din egen vardag.

Anmälan - öppnar igen 12 augusti

Efter att du samtyckt till studien och fyllt i alla formulär i anmälan kommer vi att göra en bedömning av om behandlingen verkar passa för dig och om du lider av depression.

Vi gör först en bedömning utifrån dina svar på frågorna, och om det blir aktuellt därefter även i en längre bedömningsintervju. Den görs antingen via telefon, videosamtal eller på plats på en mottagning (för närvarande finns fysisk mottagning för de som bor i Stockholm).

Du kommer att lottas mellan att få välja eller slumpas till hur bedömningen inför behandlingen sker - via telefon, videosamtal eller, om du bor tillräckligt nära, via ett sedvanligt fysiskt besök. Om behandlingen bedöms passa dig kommer du få vägledd internetbaserad KBT under 10 veckor. Alla deltagare har under behandlingens gång kontakt med en behandlare som stöttar och hjälper dig.

Om vi bedömer att behandlingen inte passar dina besvär kommer du att meddelas om detta och vid behov få information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Anmälan är just nu stängd men vi öppnar igen för nyanmälningar 12 augusti 2024

Fotograf/Illustratör: AdobeStock