Psykologer

Ylva Larsson

Leg. psykolog

Sigrid Elfström

Leg. psykolog

Irene Orre

Leg. psykolog

Thordur Arnarson

Leg. psykolog

Anna-Karin Häggman

PTP-psykolog

Johanna Nyberg

PTP-psykolog