Depression

Känner du dig ofta ledsen, nedstämd och orkeslös? Har du tappat intresset för det mesta? Depression är en av våra folksjukdomar och det är många som drabbas någon gång i livet.

Att känna sig nere under vissa perioder är en normal del av livet. Ibland blir dock nedstämdheten så stark, ihållande eller påverkar livet så mycket att det stämmer med diagnosen för depression. Depression handlar om att uppleva nedstämdhet, brist på lust, glädje, energi och är ofta mycket påfrestande.

Typiska kännetecken

I diagnosen egentlig depression ingår att du under en period av minst två veckor upplevt minst fem av följande symtom, varav minst ett av de två först nämnda symtomen måste ha förekommit:

 • Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen.
 • Klart minskat intresse eller minskad glädje inför alla eller nästan alla aktiviteter, under större delen av dagen.
 • Betydande viktnedgång (utan att avsiktligt banta) eller viktuppgång.
 • Störd sömn.
 • Motorisk rastlöshet eller långsamhet så gott som dagligen.
 • Svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen.
 • Känslor av värdelöshet eller överdrivna/obefogade skuldkänslor nästan dagligen.
 • Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet så gott som dagligen.
 • Återkommande tankar på döden (inte enbart rädsla för att dö), återkommande självmordstankar utan någon särskild plan, gjort självmordsförsök eller har planerat för självmord.


Följder & förekomst

Diagnosen egentlig depression innefattar också att symtomen orsakar markant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga sammanhang.

Depression är bland de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och drabbar ungefär var fjärde kvinna och var åttonde man någon gång i livet.

Behandling

Internetbehandlingen för depression är ett självhjälpsprogram som är indelat i tio delar (moduler). Varje modul består av en text du läser och övningar du gör.

Texterna kan vara rätt omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand. Man brukar behöva lägga ned i genomsnitt en timme per dag på behandlingsarbetet för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Behandlingen pågår i 12 veckor och under den tiden har du kontinuerlig kontakt med en psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje vecka fyller du i skattningar så att psykologen kan följa hur det går.

Lämpar sig internetbehandling för alla?

För att ta del av internetbehandlingen behöver du:

 • Vara lämpad för behandlingsprogrammet.
 • Vara minst 16 år. 
 • Kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen.
 • Ha ett konto på 1177:s e-tjänster
 • Ha daglig tillgång till internet via en dator, mobiltelefon eller surfplatta.
 • Kunna arbeta aktivt med behandlingen under hela behandlingstiden (ibland läsa 10-20 sidor text i veckan)
 • Kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra. 

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig som har hög självmordsrisk, läs- eller skrivsvårigheter, svårigheter med svenska språket eller om du kommer att befinna dig utomlands i flera än 2 av behandlingsveckorna. Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin. Om du behöver akut hjälp, ring 112. 

Anmälan

Du anmäler dig till vår internetbehandling via 1177:s plattform Stöd och Behandling (SoB). Innan du anmäler dig rekommenderar vi att du läser igenom behandlingens första modul som finns som pdf här på sidan. 

Efter att vi har tagit emot din anmälan blir du kallad till bedömningssamtal hos Internetpsykiatri. Bedömningssamtalet sker via video i appen Alltid öppet. Läs mer om anmälan, bedömningssamtal och avgifter.