Magproblem (IBS)

Har du ofta ont i magen och lider av diarréer eller förstoppning? Har du fått diagnosen irritable bowel syndrome (IBS)? IBS är vanligt förekommande och kan leda till stora begränsningar i vardagen. 

IBS innebär att du har magproblem såsom smärta i magen, förstoppning eller diarréer. Det är också vanligt med uppblåsthet, gasighet och upplevelse av att inte vara helt ”tömd” när du gått på toaletten. Det här är besvär som drabbar alla ibland, men vid IBS är magproblemen återkommande.

IBS är en symtomdiagnos. Det betyder att du får diagnosen utifrån de symtom du har och inte på grund av att man hittat något ”fel” inuti kroppen. Man ställer diagnosen IBS när man inte hittat någon kroppslig sjukdom som orsakar symtomen. Vad som orsakar IBS-symtomen vet man inte än.

Typiska kännetecken

IBS-diagnosen innefattar att du upplever upprepad buksmärta eller obehag samt minst två av följande:

 • Minskad smärta när du gått på toaletten.
 • Förändrade toalettvanor (går oftare eller mer sällan).
 • Förändrad form eller förändrat utseende på avföringen (diarréer och/eller förstoppning).
 • Besvären ska ha pågått under minst 3 dagar per månad under de senaste 3 månaderna och de första symtomen ska ha dykt upp för minst 6 månader sedan.

Vanliga symtom

Personer med IBS lider dessutom ofta av flera av dessa symtom:

 • Gasighet
 • Uppkördhet/svullenhet
 • Plötslig nödighet
 • Spänd buk
 • Slem i avföringen
 • Rapningar
 • Magljud (”knorrande”)
 • Dålig smak i munnen
 • Aptitförlust
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Sura uppstötningar

Följder & förekomst

IBS är en helt ofarlig sjukdom. Den kan dock vara mycket plågsam och många som fått diagnosen IBS upplever ett stort lidande.

Symtomen kan leda till stora begränsningar i vardagen. Du kan till exempel få svårt att vara i miljöer där det är långt till en toalett eller dra dig undan socialt umgänge för att du är rädd att magen ska krångla. När IBS-besvären innebär ett hinder i vardagen har KBT-behandling goda chanser att öka livskvaliteten.

IBS är ett mycket vanligt förekommande magproblem och man räknar med att ungefär 10 procent av den vuxna befolkningen lider av det. Cirka 3 procent av befolkningen har måttlig till svår IBS som kräver behandling och för dessa har KBT visat sig vara effektivt.

"Jag har fått tillbaka mitt liv!"

Linnéa var drabbad av en besvärlig och begränsande IBS med magsmärtor och mycket ångest. Nu har hon fått god hjälp mot sina besvär av internetbaserad KBT via Internetpsykiatri. Hör henne berätta i filmen.

Behandling

Misstänker du att du har IBS kan du vända dig till din vårdcentral för en bedömning. Om du redan har diagnosen IBS kan du skriva ut ett intyg som din läkare fyller i. När du har intyget kan du anmäla dig till KBT-baserad internetbehandling för IBS.

Internetbehandlingen för IBS är ett självhjälpsprogram som är indelat i 5 delar (moduler). Varje modul består av en text du läser och övningar du gör. Behandlingen pågår i 12 veckor och under den tiden har du kontinuerlig kontakt med en psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform.

Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje vecka fyller du i skattningar så att psykologen kan följa hur det går.

Lämpar sig internetbehandling för alla?

För att ta del av internetbehandlingen behöver du vara lämpad för behandlingsprogrammet, bland annat genom nedanstående:

 • Ha intyg från din läkare om att du har diagnosen IBS (vårt intyg ska användas), ta med det till din läkare för underskrift innan du anmäler dig.
 • Vara minst 16 år.
 • Kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen,
 • Ha konto på 1177:s e-tjänster.
 • Ha daglig tillgång till internet via en dator, mobiltelefon eller surfplatta. 
 • Ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under 12 veckor, vilket bland annat innebär att och kunna läsa 10-20 sidor text i veckan.
 • Vara beredd att föra sömndagbok där du registrerar hur dina nätter ser ut.
 • Vara beredd att aktivt förändra dina sömnvanor och prova att göra på nya sätt. 
 • Kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra.

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig som har hög självmordsrisk, läs- eller skrivsvårigheter, svårigheter med svenska språket eller om du kommer att befinna dig utomlands i flera än 2 av behandlingsveckorna. Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin. Om du behöver akut hjälp, ring 112. 

Anmälan

Du anmäler dig till vår internetbehandling via 1177:s plattform Stöd och Behandling (SoB). Innan du anmäler dig rekommenderar vi att du läser igenom behandlingens första modul som finns som pdf här på sidan. 

Efter att vi har tagit emot din anmälan blir du kallad till bedömningssamtal hos Internetpsykiatri. Bedömningssamtalet sker via video i appen Alltid öppet. Läs mer om anmälan, bedömningssamtal och avgifter.